Cuvânt de întâmpinare

 

In numele corpului profesoral al Facultății de Litere, adresez tuturor celor care vizitează acest site un cordial salut. Suntem foarte bucuroși să vă avem printre noi și vă invităm să reveniți oricând în calitate de oaspeți sau de studenți ai facultății noastre.

Facultatea de Litere a Universității "Al.I.Cuza" se numără printre facultățile fondatoare ale celei mai vechi instituții de învățământ superior din țară. In îndelungata sa evoluție, ea și-a făurit un renume deosebit prin elita profesorală care a predat în amfiteatrele sale formând nenumărate generații de intelectuali. 

Prestigiul dascălilor s-a răsfrânt și asupra emulilor, care, risipiți în toate regiunile țării sau chiar departe, peste hotare, într-un colț de lume, n-au încetat să confirme calitatea învățământului filologic ieșean.

Astfel, prin activitatea profesorilor de la Facultatea de Litere și a celor care le-au fost studenți, cultura română s-a îmbogățit cu numeroase lucrări fundamentale, iar școala românească a avut mereu asigurat renumele prin schimbul de generații valoroase.

In vremea din urmă, în pofida multor dificultăți, nu ne-am pierdut nici voința de a continua o tradiție strălucită, nici încrederea în forțele proprii : Facultatea de Litere posedă, în continuare, un corp profesoral deosebit de valoros, iar, de mult timp deja, studenții săi îi fac cunoscut numele în prestigioase școli străine.

Dacă, până nu demult, studenții noștri erau pregătiți să ocupe cu precădere posturi în învățământ, acum, însă, oferta s-a diversificat : formăm profesori de limba și literatura română, de limbi străine și literaturi universale, dar și traductologi și interpreți, jurnaliști și specialiști în științele comunicării.

Există mulți tineri care vin la Facultatea de Litere cu credința că au înclinații pentru filologie, alții vin cu inima îndoită, temători și ezitanți, iar alții vin doar să încerce. Dintre toți aceștia, mulți rămân în facultate : unii, într-adevăr, au știut de la început că vor reuși, alții descoperă că pot și continuă. Sunt și dintre cei care abandonează. Tuturor, în autentic spirit junimist, Facultatea de Litere le oferă șanse egale: "Intră cine vrea, rămâne cine poate !" Îi chemăm, însă, printre noi mai cu seamă pe cei îndrăgostiți de lectură,  pe cei cu chemarea cercetării lingvistice, pe cei cu reală vocație de jurnalist sau de interpret, altfel spus pe toți cei animați de spirit umanist care simt că școala, cultura și civilizația românească au nevoie de oameni  împătimiți profesiei.

 

 

Decanul Facultății de Litere

 
 ENGLEZA ROMANA 
E-noutati (9)
Harta site
Link-uri:
[Misiune și scurt istoric] [Management] [Catedre] [Specializări] [Planuri invatamant] [Studenti] [Cazare] [Admitere] [Centrul de Limbi Straine] [Contracte de cercetare] [Burse POSTDOC]

FACULTATEA DE LITERE
B-dul Carol I, Nr. 11,
700506, Iași, ROMÂNIA
Iasi, RO-700506 Romania
Tel: +40 (232) 201052
Fax: +40 (232) 201152
E-mail: letters@uaic.ro
Facultatea de Litere, Iasi, Romania