REZULTATE ADMITERE
- SESIUNEA SEPTEMBRIE 2011-

(vizualizare cu Adobe Acrobat Reader - fisiere pdf)

MASTER:

LICENTA:

 • Lista candidatilor romani ADMISI la BUGET, pe domenii de studiu, in ordinea mediilor (descarca fisier pdf)

 • Lista candidatilor romani ADMISI la TAXA, pe domenii de studiu, in ordinea mediilor (descarca fisier pdf)

 • Lista candidatilor din Republica MOLDOVA, admisi la TAXA (descarca fisier pdf)

Informatii importante:
În cazul când ati fost declarat admis, aveti obligatia ca, în perioada 19 - 21 septembrie, sã îndepliniti urmãtoarele formalitãti:

 • sã vã precizaþi definitiv opþiunea (în cazul în care aþi optat pentru mai multe specializãri)
 • candidatii admisi la studiile de licenta trebuie sa depuna la dosar diploma de bacalaureat în original ºi sa semneze declaraþia pe propria rãspundere cu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Litere;
 • dacã aþi fost admis pe locurile cu finanþare de la buget, va trebui sã achitaþi suma de 40 de lei, reprezentând taxa de înmatriculare
 • dacã aþi fost admis pe locurile cu taxã, va trebui sã achitaþi suma de 500 lei (studii de licenta) si de 550 de lei (studii de masterat), reprezentând jumãtate din cuantumul taxei de ºcolarizare pe semestrul I

Candidaþii care nu respectã aceste obligaþii vor fi radiaþi din liste ºi înlocuiþi cu alþii, în ordinea mediilor

În mãsura în care, prin retragerea de dosare, se elibereazã locuri la buget, aceste locuri se ocupã, în ordinea mediilor, de cãtre candidaþii admiºi iniþial cu taxã.

PROGRAM semnare declaratii / retrageri dosare (Amfiteatrul III.12)

19 - 21 septembrie 2011, orele 9 00 - 13 00


REZULTATE ADMITERE Studii universitare de licenta
- SESIUNEA IULIE 2011-

(vizualizare cu Adobe Acrobat Reader - fisiere pdf)

NOU - Update!!!!
Lista finala cu ultimele medii pentru candidatii romani admisi la buget, pe domenii de studiu, in urma confirmarilor / retragerilor de dosare (in data de 01.08.2011):

   -Limbi si literaturi - Filologie clasica - 7.82
   -Limbi moderne aplicate-Engleza - 9.51
   -Limbi moderne aplicate-franceza - 7.38
   -Limbi moderne aplicate-germana - 9.02
   -Limbi si literaturi - Engleza - 9.04
   -Limbi si literaturi - Franceza - 6.91
   -Limbi si literaturi - Germana - 6.53
   -Limbi si literaturi - Italiana - 7.10
   -Limbi si literaturi - Romana - 8.39
   -Limbi si literaturi - Rusa - 7.96
   -Limbi si literaturi - Spaniola - 7.10
   -Limbi si literaturi - Literatura universala si comparata - 7.08
   -Studii culturale - Studii culturale americane - 7.11
   -Stiinte ale comunicarii - Jurnalism - 9.06

Candidatii care au incheiat initial declaratii pe proprie raspundere pentru locuri cu taxa iar acum media obtinuta le permite loc de buget, isi vor putea recupera banii achitati dupa data de 1 septembrie.


Candidatii care au incheiat declaratii pe proprie raspundere (buget sau taxa), care nu au adus inca la dosar diploma de bacalaureat in original, vor fi radiati de pe liste, daca nu le vor aduce pana la data de 5 septembrie 2011. • Lista candidatilor Romani olimpici - admisi pe locuri de la buget, pe domenii de studiu, in ordinea mediilor (descarca fisier pdf)

 • Lista candidatilor din Republica Moldova, locuri speciale - in ordinea mediilor (descarca fisier pdf)

 • Lista candidatilor romani - admisi pe locuri de la buget, pe domenii de studiu, in ordinea mediilor (descarca fisier pdf)

 • Lista candidatilor romani - admisi pe locuri cu taxa, pe domenii de studiu, in ordinea mediilor (descarca fisier pdf)

 • Lista candidatilor romani - admisi pe locuri cu taxa - peste cifra de scolarizare, pe domenii de studiu, in ordinea mediilor (descarca fisier pdf)

REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2011 - Liste ordonate alfabetic, pe domenii

 • Lista candidatilor romani - admisi pe locuri la buget, pe domenii de studiu, in ordine alfabetica (descarca fisier pdf)

 • Lista candidatilor romani - admisi pe locuri cu taxa, pe domenii de studiu, in ordine alfabetica (descarca fisier pdf)


Nota:
Candidații care se regăsesc pe listele intitulate "Admiși cu taxa peste cifra de școlarizare" sunt așteptați, asemenea candidaților acceptați la taxă, să își confirme locul în perioada indicată (20 - 22 iulie 2011).Informatii importante:
În cazul când ati fost declarat admis, aveti obligatia ca, în perioada 20 - 22 iulie, să îndepliniti următoarele formalităti:

 • să vă precizați definitiv opțiunea (în cazul în care ați optat pentru mai multe specializări), depunând la dosar diploma de bacalaureat în original și semnând declarația pe propria răspundere cu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Litere;
 • dacă ați fost admis pe locurile cu finanțare de la buget, va trebui să achitați suma de 40 de lei, reprezentând taxa de înmatriculare
 • dacă ați fost admis pe locurile cu taxă, va trebui să achitați suma de 500 lei, reprezentând jumătate din cuantumul taxei de școlarizare pe semestrul I

Candidații care nu respectă aceste obligații vor fi radiați din liste și înlocuiți cu alții, în ordinea mediilor

În măsura în care, prin retragerea de dosare, se eliberează locuri la buget, aceste locuri se ocupă, în ordinea mediilor, de către candidații admiși inițial cu taxă. Aceștia își vor recupera, începând cu data de 1 septembrie, banii plătiți în contul taxei de școlarizare.PROGRAM CASIERIE

20 - 22 iulie 2011, orele 9 00 - 15 30

PROGRAM semnare declaratii / retrageri dosare (Amfiteatrul III.12)

20 - 22 iulie 2011, orele 9 00 - 15 30Informatii cazare 2011-2012 pentru candidatii declarati admisi:
Candidații care au completat în fișa de înscriere opțiunea lor pentru cazare vor fi luați în calcul la repartizarea din luna septembrie pentru cazarea în căminul C6/C8 - preț aproximativ 105 lei/lună, respectiv C2/C3 - preț aproximativ 200 - 240 lei/lună

Daca se dorește cazarea în căminele Gaudeamus - preț aproximativ 490 lei/lună sau Akademos - preț aproximativ 630 lei/lună se va depune o cerere la secretariatul facultății, în perioada 5 - 9 septembrie 2011.

De asemenea, tot în perioada 5 - 9 septembrie 2011 se depun dosarele de cazare pentru cazuri speciale: criterii medicale, pentru orfanii de ambii părinți sau cei proveniti din centrele de plasament.

ATENTIE: Facultatea de Litere cazează studenții în limita locurilor alocate de către Rectorat. Nu toți studenții vor primi cazare.

Actele necesare pentru dosarul de cazare in cazuri speciale: criterii medicale, orfanii de ambii parinti, candidati proveniti din centre de plasament (descarca fisier pdf) 

 ENGLISH ROMANIAN 
E-noutati (9)
Harta site
Link-uri
[Misiune și scurt istoric] [Management] [Catedre] [Specializări] [Planuri invatamant] [Studenti] [Cazare] [Admitere] [Centrul de Limbi Straine] [Contracte de cercetare] [Burse POSTDOC]

FACULTATEA DE LITERE
B-dul Carol I, Nr. 11,
700506, Iași, ROMÂNIA
Iasi, RO-700506 Romania
Tel: +40 (232) 201052
Fax: +40 (232) 201152
E-mail: letters@uaic.ro
Facultatea de Litere, Iasi, Romania